เรือไวท์ออร์คิด 1

ขนาดเรือ : 
ความจุผู้โดยสารสูงสุด
ความกว้าง : 
ความยาว : 
ชั้นบน
ชั้น2 แอร์
ชั้นน 1 แอร์

เรือไวท์ ออร์คิด 3

ขนาดเรือ : 
ความจุผู้โดยสารสูงสุด
ความกว้าง : 
ความยาว : 
ชั้นบน
ชั้น2 แอร์
ชั้นน 1 แอร์

ภาพบรรยากาศสุดประทับใจจากลูกค้า

White Orchid River Cruise Co.,Ltd.

Tel: 090-9600-300

White Orchid River Cruise Co.,Ltd.

Tel: 090-9600-300

White Orchid River Cruise Co.,Ltd.

Tel: 090-9600-300

White Orchid River Cruise Co.,Ltd.

Tel: 090-9600-300